Wat kunnen wij bieden?

Bijzondere Busrit levert altijd maatwerk. We gaan eerst in gesprek met de leidinggevende om te oriënteren wat er leeft. De vraag moet helder zijn om wederzijdse verwachtingen helder te krijgen.

Een dag wordt georganiseerd waar we met een oldtimer bus het personeel ophalen en ze meenemen naar een bijzondere locatie. Die dag gebruiken we als een nulmeting. Wij willen ervaren hoe het team in elkaar zit, welke bewuste en onbewuste patronen we zien. Via verschillende interventies maken we deze patronen zichtbaar. Soms op een speelse manier, soms ook wel verdiepend, zoals bijvoorbeeld via over de streep. Met humor en ruimte voor creativiteit scheppen we een veilig klimaat waarin het personeel zich openstelt.

Na deze verkennende dag evalueren we de uitkomsten met de leidinggevenden. We dragen punten aan die wat ons betreft vragen om een vervolg of dat nou met of zonder ons is. We doen een voorstel voor een vervolgsessie en stemmen dit af. Een tweede keer is een verdieping op de eerste dag.

Albert maakt tijdens de dagen gebruik van zijn expertise in filosofie. Op basis van de vraag die er speelt, gaat hij ergens op de dag een verband zoeken met de filosofie. Filosofen zijn een onuitputtelijke bron die ons steeds weer kunnen helpen tot scherpere inzichten te komen. Soms geeft Albert een korte lezing, soms ook een interactieve les.

Annet gebruikt haar expertise als therapeut. Ze aanschouwt de groep en observeert welke patronen er zichtbaar zijn. Ze zorgt er gedurende de dag voor dat ze geregeld 1 op 1 gesprekken heeft met mensen uit het team. Hierdoor vangt ze andere dingen op dan wat mensen en public zeggen om zo een meer genuanceerd beeld te krijgen hoe de verschillende mensen erin staan.