Wat kunnen wij bieden?

Een dag op pad met Bijzondere Busrit levert inzicht op in de patronen op de werkvloer. Patronen die steunend zijn en patronen die om aandacht vragen.

Bijzondere Busrit levert altijd maatwerk. We gaan eerst in gesprek met de leidinggevende om te oriënteren wat er leeft. De vraag moet helder zijn om wederzijdse verwachtingen helder te krijgen.

Een dag wordt georganiseerd waar we met een oldtimer bus het personeel ophalen en ze meenemen naar een bijzondere locatie. Die dag gebruiken we als een nulmeting. Wij willen ervaren hoe het team in elkaar zit, welke bewuste en onbewuste patronen we zien. Via verschillende interventies maken we deze patronen zichtbaar. Soms op een speelse manier, soms ook wel verdiepend. Met humor en ruimte voor creativiteit scheppen we een veilig klimaat waarin het personeel zich openstelt.

Na deze verkennende dag evalueren we de uitkomsten met de leidinggevenden. We dragen punten aan die wat ons betreft vragen om een vervolg of dat nou met of zonder ons is. We doen een voorstel voor een vervolgsessie en stemmen dit af. Een tweede keer is een verdieping op de eerste dag. Via een enquete kort voor de dag meten we de ontwikkelingen van de uitkomsten van de eerste dag. Die ontwikkelingen vormen de basis voor de tweede dag.

Albert biedt het programma aan de deelnemers aan. Hij spreekt iedereen toe en gebruikt spel en oefeningen om contact te maken met het team. Hij zorgt ervoor dat de dag luchtig verloopt en dat er genoeg afwisseling is tijdens de dag. Naast verdieping via oefeningen en soms gebruikmakend van zijn expertise in filosofie en systemisch team coachen, maakt hij ook ruimte voor spel en humor. Deze afwisseling draagt bij aan een gemoedelijke en losse sfeer.

Annet speelt een belangrijke rol op de achtergrond. Ze bewaakt het programma, is tijdens de dag een gastvrouw, gebruikt haar opleiding als fotograaf om een verslag te maken van de dag en soms neemt ze de catering op zich en zorgt ze voor de aankleding van de locatie.