Over ons

Albert Bouwman

Albert is docent filosofie aan het Stellingwerf College in Oosterwolde. Daar begeleidt hij havo en vwo door hun examen filosofie. Hij laat zijn leerlingen vooral inzien wat het is om een onderwerp vanuit allerlei perspectieven te bekijken.  Hetzelfde doet hij projectmatig ook voor Friese Poort voor het project Kunst en Cultuur. Ook is Albert redacteur voor Ying Media, een uitgever die huis-aan-huis bladen verspreid. Albert schrijft artikelen voor de bladen waar de mensen uit de regio worden geïnterviewd.Vanuit zijn opleiding filosofie die hij in Tilburg en in Groningen heeft gevolgd, heeft hij de vertaalslag gemaakt om filosofie op meer wijzen zinvol te maken dan alleen doceren. Vanuit deze gedachte is het idee voor Bijzondere Busrit ontstaan om zo filosofie te combineren met nadenken over identiteit vraagstukken die voor scholen belangrijk zijn.