Over ons

Gijs van Rhijn

Gijs is kleinkunstenaar, workshopleider, presentator en muzikant. In alles wat hij doet, is hij op zoek naar onzekerheden, eigenaardigheden en het onderliggende gevoel van zichzelf en de mensen met wie hij werkt. Centraal staan herkenbare en persoonlijke verhalen. Hij treedt gretig, onderzoekend en observerend de wereld tegemoet waardoor hij het alledaagse bijzonder probeert te maken. Gijs studeerde schoolmuziek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen en volgde daarna de theateropleiding Selma Susanna in Amsterdam. Hij maakte de cabaretvoorstellingen Lokroep (2010-2012) en Fendt (2012-2014). In 2011 was hij de gelukkige winnaar van het Leids Cabaret Festival. Momenteel speelt Gijs samen met Japke Hartog en Ronald Jonker de muzikale kindervoorstellingen ‘Peter en de wolf’ en ‘De wolf en de zeven geitjes’. Gijs begeleidt workshops (o.a. Buitenkunst) en muziek- en theaterprojecten (o.a. voor het Prins Claus Conservatorium, Noorderpoort college en het Noord Nederlands Orkest), organiseert en rijdt bijzondere busritten, is regelmatig tafelheer bij RTV Noord en ontwikkelt samen met zijn partner Mayke Zandstra een plek voor cultuur- en natuurbeleving op de Enne Jans Heerd in Maarhuizen.

Albert Bouwman

Albert is docent filosofie aan het Stellingwerf College in Oosterwolde. Daar begeleidt hij havo en vwo door hun examen filosofie. Hij laat zijn leerlingen vooral inzien wat het is om een onderwerp vanuit allerlei perspectieven te.  Naast docent werkt hij samen met een andere filosoof om actuele zaken vanuit de filosofie te belichten en die samen met een publiek te bespreken. Onder de naam Denkersgilde voeren ze op prikkelende wijze het gesprek.Ook is Albert redacteur voor Ying Media, een uitgever die huis-aan-huis bladen verspreid. Albert schrijft artikelen voor de bladen waar de mensen uit de regio worden geïnterviewd.Vanuit zijn opleiding filosofie die hij in Tilburg en in Groningen heeft gevolgd, heeft hij de vertaalslag gemaakt om filosofie op meer wijzen zinvol te maken dan alleen doceren. Vanuit deze gedachte is het idee voor Bijzondere Busrit in samenwerking met Gijs ontstaan om zo filosofie te combineren met nadenken over vraagstukken die voor scholen belangrijk zijn.