Integraal KindCentrum

Steeds vaker krijgen we de vraag om de gemeenschappelijke identiteit van een IKC te achterhalen. Met de kinderopvang in de school komen er twee culturen in een gebouw. De wens van de school is om zoveel mogelijk een uniforme uitstraling te creëren naar ouders en kinderen.

Door het personeel van zowel de school als de kinderopvang mee te nemen, scheppen we de mogelijkheid om hier buiten de werkvloer over na te denken. Wij maken visueel welke identiteiten er zijn binnen het IKC en welke gemeenschappelijke identiteit aanwezig is.